0
0,00 €

Viimeksi lisätyt

Ostoskorisi on tyhjä.

050 464 9770 asiakaspalvelu@martinex.fi
F3237288-B6FA-4D75-8F56-EE7DA34FFDEC Search

Product was successfully added to your shopping cart.


Vastuullinen Martinex

Martinexin tekstiilit suunnitellaan omalla Design-osastollamme Raisiossa, kuuden suunnittelijan voimin.

Meille Martinexissa on tärkeää, että tuotteet ovat kuluttajille turvallisia ja ne on valmistettu eettisesti. Käytämme pieniä paikallisia tehtaita, joissa ei tehdä massatuotantoa ja myös valvomme näitä tehtaita itse sekä varmistamme, että ne kuuluvat kansainväliseen BSCI –sertifioituihin tehtaisiin. Suoritamme jatkuvaa laaduntarkkailua sekä vaatteiden valmistusmaassa että Suomessa. Lisäksi valvomme tuontituotteidemme turvallisuutta käyttämällä tuotetoimittajia, jotka kaikki ovat sitoutuneet noudattaman REACH-asetuksen kiellettyjen aineiden listaa.

Osassa tuotteissamme saa käyttää koko tuotantoketjun omaavaa Öko Tex –sertifikaattia, ja kaikki tuotteemme tehdään tämän saman lainsäädännön alla, mahdollisesti jopa tiukemmin valvotuissa oloissa. Testaamme itse tuotteita riippumattomissa testilaboratorioissa, ja lisäksi Suomen Tulli tarkistaa tuontituotteiden turvallisuutta sekä testaa säännöllisesti niiden sisältämiä kemikaaleja. 

Takaamme kuluttajille turvallisia tekstiilejä!

 

BSCI: BSCI:n toimintaperiaatteet perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin, ja niillä pyritään suojelemaan työntekijöiden oikeuksia globaaleissa hankintaketjuissa. Toimintaperiaatteiden noudattamista valvotaan kolmannen osapuolen suorittamien tehdastarkastusten avulla, mikä takaa järjestelmän luotettavuuden ja läpinäkyvyyden. Tarkastusten tuloksena määritellään kehittämiskohteet ja uusintatarkastuksen aikataulu, mikäli ensimmäisessä tarkastuksessa havaitaan puutteita. Martinexin EU:n ulkopuolelta ostamista tekstiilituotteista 100 prosenttia tulee BSCI-auditoinnin hyväksytysti läpäisseiltä tehtailta. Myös hyväksytty SA8000 -auditointi hyväksytään sosiaalisen vastuun todentamiseen.

BSCI-toimintaohjeet kattavat seuraavat alueet:

  •  Vaatimustenmukaisuus
  • Työaika
  • Korvaus
  • Lapsityövoiman kieltäminen
  • Pakkotyön ja kurinpitotoimenpiteiden kieltäminen
  • Järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus
  • Kaikkinaisen rotusyrjinnän kieltäminen
  • Työterveys ja –turvallisuus
  • Hallintajärjestelmät
  • Ympäristöä ja turvallisuutta koskevat asiat

SA8000-sertifiointi: Kansainvälinen sertifiointistandardi, joka rohkaisee organisaatiota kehittämään, ylläpitämään sekä noudattamaan yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä menettelytapoja työpaikalla. Se on maailmanlaajuisesti yleisimmin käytetty, riippumaton työpaikkoja koskeva standardi. Siinä huomioidaan mm. pakkotyövoimaan, lapsityövoimaan, työterveyteen- ja –turvallisuuteen, järjestäytymisvapauteen sekä työehtosopimusneuvotteluihin, syrjintään, kurinpidollisiin toimenpiteisiin, työtuntimääriin, korvauksiin ja hallintajärjestelmiin liittyvät asiat. Se kattaa myös kansainväliset sopimukset, kuten Kansainvälisen työorganisaation yleissopimukset, Kansainvälisen ihmisoikeuksien julistuksen sekä Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksia koskevan sopimuksen.

Luomupuuvilla: Ekologinen ja laadukas luomupuuvilla on tuotettu ilman haitallisia kemiallisia lannoitteita sekä torjunta-aineita. Se kestää hyvin kulutusta, ja on miellyttävän pehmeä sekä turvallinen materiaali.

Öko-Tex –standardi 100: Öko-Tex Standard 100 –sertifikaatti myönnetään vuodeksi kerrallaan, ja se tarkoittaa että valmiissa tuotteessa ei ole haitallisiksi luokiteltavia torjunta-aineita, raskasmetalli- tai formaldehydijäämiä. Valmistajalle myönnetään sertifikaatti, kun tuote täyttää kaikilta osin Öko-Tex –kriteeristön vaatimukset. Öko-Tex testaa tekstiilien sisältämiä kemikaaleja neljässä kategoriassa, jotka perustuvat siihen määrän jonka tuote joutuu ihon kanssa kosketuksiin.

GOTS (Global organic textile standard): Kansainvälisesti tunnustettu standardi ja johtava ekotekstiilimerkki.  joka on sitoutunut tekstiilien ympäristöystävälliseen ja sosiaaliseen työstöketjuun eli tuotteet on valmistettu sosiaalisen vastuullisesti sekä ympäristöystävällisesti. GOTS ei keskity vain kestävän kehityksen tuotantoon, vaan luo lisäksi tiukat säännöt ja ohjeistuksen arvoketjun yrityksille. GOTS määrittää ekologiset ja sosiaaliset kriteerit (kuten luomukuitujen käyttö, ympäristölle haitallisten tai myrkyllisten aineiden välttäminen, vähimmäispalkan käyttöönotto), joihin yritysten on sitouduttava. Kaikkien arvoketjun yritysten on osallistuttava vuosittaiseen paikan päällä tehtävään tarkastukseen.

GOTS on ns. koko prosessin kattava sertifikaatti. Sertifikaatin logoa saa käyttää vain sellainen tuote, jonka myrkyttömyys jatkuu pellolta kaupan hyllyyn.

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals): Euroopan unionin asetus kemikaalirekisteröinnistä, kemikaalien arvioinnista, lupamenettelyistä sekä rajoituksista. Asetuksen avulla pyritään suojelemaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä kemikaalien aiheuttamilta riskeiltä. REACH-asetusta sovelletaan kaikkiin kemiallisiin aineisiin joita käytetään teollisissa prosesseissa sekä niihin joita käytetään jokapäiväisessä elämässä. Sertifikaatti myös edistää vaihtoehtoisten keinojen käyttämistä aineiden aiheuttamien vaarojen arviointiin, jotta eläinkokeiden määrää voidaan vähentää.

REACH julkaisee ja päivittää kiellettyjen aineiden listaa sekä erityistä huolta aiheuttavaa kemikaalien listaa.