Facebook Pixel

 

Rekisteriseloste 

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.10.2016. Viimeisin muutos 21.5.2018.

Rekisterinpitäjä

Oy Martinex Ab
Kuninkaanväylä 37
20320 Turku
Y-tunnus 0557983-2

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Piia Hirkman, piia.hirkman(at)martinex.fi

Rekisterin nimi

Martinex Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Tietoja käytetään verkkokaupan tilausten toimittamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, palvelun edellyttämiin yhteydenottoihin, palvelun kehittämiseen, raportointiin ja markkinointiin.

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä puitteissa. Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Emme tee asiakasta koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Rekisterin tietosisältö

1) Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: etu- ja sukunimi, syntymäaika, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Yritys-, yhdistys- ja yhteisöasiakkailta lisäksi yrityksen nimi ja Y-tunnus.
2) Asiakkaan ilmoittamat kiinnostuksen kohteet, taustatiedot ja muut asiakaskohtaiset lisätiedot.
3) Asiakkaan mahdollinen suostumus lähettää hänelle suoramarkkinointia. Suostumuksen antaneisiin lisäksi kohdistetut asiakasviestintä- tai suoramarkkinointitoimenpiteet sekä tiedot siitä, miten rekisteröity on niitä hyödyntänyt.
4) Tiedot asiakkaan tilauksista, toimituksista, palautuksista, ostokäyttäytymisestä ja palautteista.
5) Palveluun kirjautumiseen vaadittavat tunnisteet.
6) Mahdollista kanta-asiakasohjelmaa varten kerätyt tiedot.
7) Verkkosivustomme käytöstä kerättävä tieto asiakkaan käyttäytymisestä.


Rekisterin tietosisällön säilytysaika

Verkkokaupan tilaustietoja säilytämme viiden vuoden ajan. Sähköpostiarkistoja sekä kirjanpitoaineistoja säilytämme seitsemän vuoden ajan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteinä toimivat asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä antamat ja palvelun käytön aikana tallentuvat tiedot. Lisäksi tietoja voidaan kerätä rekisterinpitäjän sähköisissä palveluissa evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas rekisteröityy palveluun, tilaa suoramarkkinointia tai tekee ostoksen.

Rekisterin suojaus

Asiakasrekisterin tiedot tallennetaan järjestelmiin, jotka on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt, jotka työskentelevät rekisterinpitäjän palveluksessa. Rekisterin tietojen käsittely edellyttää salasanaa ja käyttäjätunnusta sekä riittäviä käyttöoikeuksia. Rekisteriin talletetut henkilötiedot ovat salaisia.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain (523/1999) 30 §:n mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainonta ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä puhelimitse tai kirjallisesti.
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada poistettua kaikki häntä koskevat henkilötiedot rekisteristä. Rekisteröidyn kaikkia henkilötietoja ei voida poistaa, mikäli verkkokaupallamme on lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen käsittelyä.

Rekisteröidyn oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain (523/1999) 30 §:n mukaan oikeus saada oikaistuksi asetuksessa tarkoitettuun rekisteriin tallennetut, itseään koskevat, epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Oikaisu tulee tehdä puhelimitse tai kirjallisesti.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän postiosoitteeseen:
Martinex Oy
Asiakasrekisteri
PL 46
21201 Raisio

Tietojen päivittäminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Päivitetty 21.5.2018 Raisiossa